Servicii

Servicii educaționale

Ca absolvent de Liceu Pedagogic, dar și ca Formator și Mentor de practică pedagogică, pot oferi consultanță educațională în privința proiectării didactice, dar și a orientării școlare. În cei 30 de ani de experiență didactică mi-am clădit o solidă bază materială (resurse educaționale deschise, proiecte didactice, articole de specialitate) ce o pot pune la dispoziția elevilor și absolvenților noștri pentru a facilita învățarea eficientă.

Calificările de FORMATOR ȘI METODIST îmi permit să susțin cursuri de formare profesională, să concep suporturi de curs, proiecte educaționale tematice și să organizez evenimente educaționale (expoziții, serbări, vizite, excursii, tabere, simpozioane, conferințe).

Ca practician al meseriei de învățător, pot pune la dispoziție documente de specialitate, metodici și ghiduri didactice, idei pentru oferta educațională și amenajarea spațiului ambiental al sălii de clasă.

Îmi place să colaborez cu cei mai buni parteneri educaționali și să desfășurăm activități în parteneriat.

În activitățile mele de voluntariat mi-ar plăcea să fiu susținută și să am alături oameni empatici, cu spirit de inițiativă, responsabili si dornici să aducă plusvaloare comunității.

Servicii

 • Resurse educaționale deschise

  Utilizarea metodelor interactive la clasă

 • Utilizarea metodelor interactive la clasă

  Exemple de activități curriculare

 • Copiii, în mediul nonformal

  Exemple de activități extrașcolare

 • Proiectare didactică

  Repere metodice pentru proiectare didactică

 • Practică pedagogică

  Exemple de bună practică

 • Servicii educaționale

  Organizare de excursii, drumeții, tabere tematice

 • Portofoliu educațional

  Colecție de fișe de lucru, materiale didactice

 • Joc și mișcare

  Jocuri și activități sportive

 • Pe aripi de cuvinte

  Creații literare, exemple de compuneri, eseuri

 • Din dragoste pentru natură

  Acțiuni ecologice, de protejare a mediului